Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków to kompletny zestaw do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw indywidualnych.
Działa ona na zasadzie drenażu rozsączającego, ze wstępnym oczyszczaniem ścieków w osadniku gnilnym. System składa się z osadnika gnilnego z filtrem, studzienki rozdzielającej, rur rozdzielczych, rur rozsączających i przewodów wentylacyjnych zakończonych wywiewkami oraz geowłóknin.

Zastosowanie takiej oczyszczalni jest uzasadnione:

  • przy niskim poziomie wód gruntowych (wody gruntowe na poziomie 1,5 metra i głębiej)
  • dla gruntu dobrze przepuszczalnego (gleby lekkie)
  • na działce o odpowiedniej powierzchni (drenaż rozsączający, odległości ochronne, itd.)

W przypadku tej oczyszczalni, tak naprawdę, tylko powierzchnia działki jest parametrem ograniczającym. Dla gruntu źle przepuszczalnego też istnieją rozwiązania: oczyszczalnia z drenażem rozsączającym z wymianą gruntu na polu drenażowym i odpowiednim zainstalowaniem.