Włazy i Wpusty

Włazy uliczne o następującej klasie tonażowej klasy D400 z pokrywą

  • klasy C 250
  • klasy B 125
  • klasy A 15

Średnice włazów: fi 315, fi 400 , fi 500 i fi 600

Włazy żeliwne i włazy betonowo-żeliwne

Wpusty Ściekowe

Występują u nas wpusty o średnicach fi 600 ale także średnice mniejsze np. fi315 itp.
Rozróżniane są 2 rodzaje wpustów. Pierwszy wpust pełny: układany najczęściej na ulicach i terenach otwarych , drugi rodzaj wpust 3/4 kołnierza : układany przy chodnikach, brukach itp.