Oferta

HARES oferuje Klientom szeroki wybór materiałów do budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, a także wewnętrznych systemów instalacyjnych. Oferujemy systemy rur i kształtek kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania nieczystości komunalnych i przemysłowych oraz wód deszczowych w szczególności:
• rury z PVC do wodociągu
• rury z PE do budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, przesyłania chemikaliów, renowacji rurociągów
• rury przepustowe do budowy przepustów drogowych i kolejowych

Prowadzimy sprzedaż systemów drenarskich z PVC oraz PP znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych. Ponadto oferujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków, włazy i wpusty, armaturę żeliwną oraz armaturę naprawczą, kształtki ocynkowane, zawory i filtry, kształtki elektrooporowe, a także odwodnienia liniowe.